10-05-10

Léonard pleit voor zuiverheid

leonard

Net nu katholicisme, de Kerk en pastoors haast synoniemen geworden zijn van al wat naar onkuisheid ruikt, komt aartsbisschop Léonard op de proppen met een nieuw voorstel: De godsdienstlessen zouden terug "strenger" moeten worden en minder een "allegaartje" (sic) van levensbeschouwingen. ‘De godsdienstles is al lang geen godsdienstles meer', zegt de aartsbisschop. ‘Zoveel verschillende leerkrachten, zoveel verschillende handboeken, zoveel verschillende inhouden. Ik wil daar opnieuw een lijn in.'

Léonard zou dus graag de oude stijl opnieuw invoeren, in een tijdsgewricht waar de kerkelijke afkeer nog nooit zo groot is geweest. Hiermee treedt hij vol overgave in de voetsporen van zijn idool Paus Benedictus: een houding die krampachtigheid verraadt, een pathetisch vasthouden aan de eigen tanende invloed. Dit blijkt nog des te meer uit volgende stelling van Léonard: ‘Het merendeel van de jongeren volgt op school godsdienstles en toch weten ze na al die jaren zogenaamd godsdienstonderwijs veel te weinig'.

Wat ze dan net zouden moeten weten, laat Léonard natuurlijk in het ongewisse. Zijn het dan werkelijk onze jongeren die anno 2010 heropgevoed moeten worden? Moeten we ze, net als vroeger, opnieuw leren zwijgen wanneer de lokale priester zijn b(r)oekje te buiten gaat? Betekenen 'zuiverdere' godsdienstlessen een terugkeer naar de schijn-heiligheid en doofpot-isme? Hoeveel hallucinogene paddestoelen moet je als mens gegeten hebben alvorens uitspraken van dergelijk kaliber te doen terwijl de kranten bol staan van pedoschandelen en de kerk zijn uiterste best zou moeten doen wat rest van zijn imago te redden? Blijkbaar verdient het nauwgezet doceren van het Nieuwe Testament de voorkeur. De Kerk is altijd al zijn tijd achteruit geweest. Waarom? Ik heb er, net als iedereen die hun taal niet spreekt, het raden naar. Een curiosum is het, dat mijns inziens dringend op sterk water dient te worden gezet.

De Kerk en zijn mascottes zijn nu echt élke vorm van geloofwaardigheid kwijt, als die er al nog geweest zou zijn. Ze zijn de vertolkers geworden van hun eigen komedie, fanfarablazers in hun eigen aftocht, hun Calvarietocht, hun Golgotha. Een rottend karkas. Een groene rochel. Na meer dan 2000 jaar blijft enkel nog lelijkheid over.

- offseason -

Lees wat meer Leonard-gereutel, bijvoorbeeld in de Standaard: Naar ‘zuiverdere' godsdienstlessen.

12:43 Gepost door offSeason in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pedofilie, leonard, aartsbisschhop, gosdienstlessen |  Facebook |