16-05-10

Ruben (vervolg)

Mijn voorspelling blijkt helaas nu al uit te komen, de persmaden kunnen het weer niet laten... Lees hier: Pers vs Ruben

- offseason -

15:19 Gepost door offSeason in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: persvrijheid, ruben, vliegtuigcrash tripoli |  Facebook |

13-05-10

Ruben.

ruben

 

Redelijk

De kranten blokletteren vandaag dat bij de vliegtuigcrash in Tripoli waarschijnlijk 103 mensen om het leven kwamen. De enige die de ramp overleeft heeft is de 9-jarige jongen uit Tilburg, die het volgens de berichten van de ambassade "redelijk" stelt. Een medewerkster van de ambassade heeft hem kunnen spreken. Het jongetje vertelde haar zijn naam en woonplaats en zal zodra zijn gezondheidstoestand het toelaat terug naar Nederland worden gebracht.

De jongen zou in comateuze toestand uit de wrakstukken van het toestel zijn gehaald en vier uur lang zijn geopereerd door een team van gespecialiseerde artsen, waaronder neurologen. Maar hij stelt het thans dus "redelijk".

"Redelijk". Hoe vaak stellen wij niet vast dat dit woord te pas en te onpas in de mond wordt genomen, niet in het minst tijdens of meteen ná een dramatische gebeurtenis. "De gijzelaars blijken het redelijk te stellen" of "ondanks de mensonterende omstandigheden en nooit eerder in de geschiedenis gestelde folterpraktijken, stellen de meeste onterecht gevangen genomen mannen in Guantanamo het "redelijk" goed", "Mijn zus verloor haar kleine tijdens de bevalling, maar ze neemt het "redelijk" op." enz..

Hoe "redelijk" kan een jongen zich voelen wanneer 103 mensen de dood in tuimelden en hij als enige levend van tussen de brokstukken werd gehaald? Zou hij het redelijk vinden dat zijn grote broer, zijn moeder en zijn vader er nooit meer zullen zijn en hij voor de rest van zijn leven alleen verder moet? Zijn naam en woonplaats wist hij nog maar deze zullen nooit nog hetzelfde zijn. Redelijk sucky als je 9 bent.

De media hebben mirakels als dit natuurlijk maar al te graag. Ik hoop echt dat ze zich inhouden en niet voluit sabbelend op weer maar eens een vette kluif de arme jongen zo hard proberen bestoken dat hij zal wensen dat hij ergens anders op het vliegtuig gezeten had, op schoot bij de piloot wie weet.

Redelijk balen is het om als enige over te blijven. Ik wens Ruben dan ook tonnen moed voor de tijd die komt, hij zal ze nodig hebben, daar ben ik redelijk zeker van.

- offSeason -

18:20 Gepost door offSeason in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tilburg, nederlanders, ruben, vliegtuigcrash tripoli |  Facebook |

12-05-10

1 op 3 gaat eraan

tarsier

 

33% gaat eraan

Volgens een nieuw milieurapport van de Verenigde Naties is maar liefst één derde van alle leven op onze planeet bedreigd met uitsterven. "We hebben meer dan genoeg redenen om ons zorgen te maken over een niet eens zo verre toekomst", aldus het rapport. De cijfers zijn dramatisch. Meer dan een vijfde van alle zoogdieren is bedreigd met uitsterven, bijna een derde van de amfibieën, één vogelsoort op de acht, een aanzienlijk deel van de koralen. De enige soort die het wel goed blijkt te doen, blijkt de mens te zijn, binnenkort (2040-2050) met 9 miljard. Het VN-rapport: "Als die negen miljard mensen allemaal de levensstijl van een Amerikaan zouden overnemen, dan hebben we vijf planeten nodig." 

Eigen Generatie Eerst

Ontnuchterende vaststellingen en cijfers die allesbehalve positief kunnen worden genoemd. Toch lijken minder mensen dan vroeger écht wakker te liggen van de steeds duidelijker op handen zijnde problematiek. Een klimaatmoeheid, een milieu-lethargie lijkt zich wel van veel van ons te hebben meester gemaakt. Alle subsidies voor duurzame energie (de zonnepanelen swingen in het Vlaamse land de laatste tijd duidelijk de pannen uit) en alle inspanningen van milieuverenigingen ten spijt, de 'gewone' man laat de wilde verhalen over een mogelijke nakende apocalyps almaar minder aan zijn hart komen. 'Après nous le déluge', of 'Eigen Generatie Eerst', het zijn credo's die (nog) niet luidop worden gezegd, maar je kunt ze, als je goed luistert, al overal horen weerklinken.

Er zijn in onze samenleving tegelijkertijd tendenzen actief die net het tegendeel doen denken, volgens sommigen zou het milieubewustzijn net groeiende zijn, maar voorlopig heb ik dit bewustzijn nog niet zwaar vertaald gezien. Akkoord, we scheiden fier onze blikjes van ons papier (schouderklopje) maar we tanken ook diesel, nemen 3 maal per jaar het vliegtuig, kopen een eettafel bij Ikea en kleren gemaakt in een sweatshop in Bangladesh (djoef op onze muil).

We weten het allemaal wel en hebben het al ontelbare keren gehoord, maar we doen er niets aan. Het lijkt soms alsof we er ons als mensheid bij hebben neergelegd, laconiek en kalm, met de berusting van een dier dat wéét dat het eraan gaat, een hert op de weg dat gewoon blijft staan, een haas in de schijn van koplampen. Een oorverdovende stilte voor de storm (en NO WAY is dit een storm in een glas water..)

Ecologie > Economie

economie-ecologie

Ecologie en economie zijn elkaars tegenpolen niet, onze economie is maar één onderdeel van het groter ecologisch geheel. Anders gesteld: zonder economie zou de wereld perfect functioneren, terwijl onze economie zonder natuurlijke hulpbronnen onbestaande zou zijn. Vandaar een oproep (cliché cliché) om ons ecologisch erfgoed nu eindelijk eens écht te valoriseren, volwaardig op te nemen in de kosten-baten-analyse van elk economisch initiatief dat wordt opgezet, hoe kleinschalig ook, hoe onschadelijk op het eerste zicht.

'Mocht de beurs een klap krijgen zoals de natuur nu klappen krijgt, er zou wereldwijd paniek uitbreken en we zouden snel een plan klaarstomen', zegt Bill Jackson, vicedirecteur van de Internationale Unie voor de Bewaring van de Natuur, die elk jaar de Rode Lijst van bedreigde levensvormen uitbrengt.

Come on party people!

De mens moet nu eindelijk eens een bewustzijn worden geschopt, van de polen tot de tropen, van Chicago tot New Delhi, we all gotta act NOW! Wij hier in Vlaanderen zouden kunnen beginnen door zondag 13 juni NIET te stemmen op partijen of politici die van klimaat en milieu geen prioriteit hebben gemaakt, het zijn zij tenslotte die écht het verschil kunnen maken en in één klap een hele bevolking van gedrag kunnen doen veranderen door een paar simpele regels of wetten. Want zo gaat het al eeuwen: zolang de ezel geen zweepslagen krijgt, blijft hij gewoon staan, met een blik die domheid, koppigheid en initiatiefloosheid verraadt.

De dingen moeten dringend gepusht worden, door mensen die er verstand van hebben en het voortouw willen/durven nemen. Het liefst vandaag nog, en 'en masse', de héle wereld moet mee. Come on party people, move your asses!! Al was het maar om Frank nooit te horen zeggen: 'Morgen ben ik er nog één keer met meer weer...'

En o ja, vergat ik nog te zeggen, stop a.u.b., STOP met kweken als wilde konijnen, uw klein boeleke ziet er dan wel lief en snoezig en weet-ik-veel-wat uit, vanuit milieu-oogpunt is het een gedrocht van jewelste met een overtolligheidsgraad zonder weerga...Stop er gewoon mee, eenvoudig een kwestie van prioriteiten.

- offSeason -

 

ijsbeer

11-05-10

Prijs Vlaamse hotels met 5,5 procent gedaald

hotels brugge


De gemiddelde kamerprijs in de hotels in Brugge, Gent en Antwerpen is in 2009 gedaald met 5,56 procent, of 4,75 euro, ten opzichte van 2008. De gemiddelde prijs bedroeg vorig jaar 80,61 euro. Dat blijkt uit de jongste editie van het Hotelrapport. Het document bevat de conclusies van een jaarlijkse bevraging van de hotels in de drie belangrijkste Vlaamse kunststeden. Het Hotelrapport 2009 bevat gegevens van bijna 80 procent van het totale hotelkameraanbod in Antwerpen (29 hotels), Brugge (49 hotels) en Gent (16 hotels). De bruto kamerbezettingsgraad daalde in 2009 in Antwerpen met 6,8 procent, van 66,10 naar 59,30 procent. Gent noteerde een daling van 5,48 procent, maar blijft met 66,45 procent het hoogst scoren van de drie deelnemende steden. Brugge zag zijn bezettingsgraad met 3,4 procent dalen tot 63,89 procent.

Brugge blijft de Vlaamse kunststad met de hoogste gemiddelde kamerprijs, met 84,10 euro. Gent volgt met 83,86 euro. In Antwerpen moest gemiddeld 76,76 euro worden neergeteld voor een hotelkamer.

De structurele verschillen qua doelgroep tussen de drie kunststeden blijven. In Brugge vormen de toeristen nog steeds de grootste groep. Zij nemen 70,79 procent van de overnachtingen voor hun rekening. In Gent en Antwerpen nemen de individuele zakenreizigers de eerste plaats in met respectievelijk 38,06 en 41,89 procent.(Bron: De Morgen 11 mei 2010, belga/ka)

10-05-10

Léonard pleit voor zuiverheid

leonard

Net nu katholicisme, de Kerk en pastoors haast synoniemen geworden zijn van al wat naar onkuisheid ruikt, komt aartsbisschop Léonard op de proppen met een nieuw voorstel: De godsdienstlessen zouden terug "strenger" moeten worden en minder een "allegaartje" (sic) van levensbeschouwingen. ‘De godsdienstles is al lang geen godsdienstles meer', zegt de aartsbisschop. ‘Zoveel verschillende leerkrachten, zoveel verschillende handboeken, zoveel verschillende inhouden. Ik wil daar opnieuw een lijn in.'

Léonard zou dus graag de oude stijl opnieuw invoeren, in een tijdsgewricht waar de kerkelijke afkeer nog nooit zo groot is geweest. Hiermee treedt hij vol overgave in de voetsporen van zijn idool Paus Benedictus: een houding die krampachtigheid verraadt, een pathetisch vasthouden aan de eigen tanende invloed. Dit blijkt nog des te meer uit volgende stelling van Léonard: ‘Het merendeel van de jongeren volgt op school godsdienstles en toch weten ze na al die jaren zogenaamd godsdienstonderwijs veel te weinig'.

Wat ze dan net zouden moeten weten, laat Léonard natuurlijk in het ongewisse. Zijn het dan werkelijk onze jongeren die anno 2010 heropgevoed moeten worden? Moeten we ze, net als vroeger, opnieuw leren zwijgen wanneer de lokale priester zijn b(r)oekje te buiten gaat? Betekenen 'zuiverdere' godsdienstlessen een terugkeer naar de schijn-heiligheid en doofpot-isme? Hoeveel hallucinogene paddestoelen moet je als mens gegeten hebben alvorens uitspraken van dergelijk kaliber te doen terwijl de kranten bol staan van pedoschandelen en de kerk zijn uiterste best zou moeten doen wat rest van zijn imago te redden? Blijkbaar verdient het nauwgezet doceren van het Nieuwe Testament de voorkeur. De Kerk is altijd al zijn tijd achteruit geweest. Waarom? Ik heb er, net als iedereen die hun taal niet spreekt, het raden naar. Een curiosum is het, dat mijns inziens dringend op sterk water dient te worden gezet.

De Kerk en zijn mascottes zijn nu echt élke vorm van geloofwaardigheid kwijt, als die er al nog geweest zou zijn. Ze zijn de vertolkers geworden van hun eigen komedie, fanfarablazers in hun eigen aftocht, hun Calvarietocht, hun Golgotha. Een rottend karkas. Een groene rochel. Na meer dan 2000 jaar blijft enkel nog lelijkheid over.

- offseason -

Lees wat meer Leonard-gereutel, bijvoorbeeld in de Standaard: Naar ‘zuiverdere' godsdienstlessen.

12:43 Gepost door offSeason in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pedofilie, leonard, aartsbisschhop, gosdienstlessen |  Facebook |

09-05-10

Meerderheid surfers gebruikt nog steeds meest kneuterige browser...

webbrowsers

(Wordt nu lid van de Facebook-groep: Stop Using Internet Explorer)

 

De meeste mensen surfen gezapig maar tevreden over het internet met Microsofts Internet Explorer, een handvol alternatievelingen vaart tegen de stroom in door concurrent Firefox te gebruiken. Ze hebben allemaal ongelijk: nichebrowsers Safari, Chrome en Opera pakken de twee marktleiders letterlijk en figuurlijk op snelheid. Meer dan 60 procent van alle computergebruikers surft nog steeds over het web met de kneuterigste van alle webbrowsers. De nieuwe versie 8 van Microsofts Internet Explorer kreeg een aantal verbeteringen op gebied van privacy en veiligheid, maar qua overzichtelijkheid en gebruiksgemak zitten ze er nog steeds mijlenver naast. Zo werd de menubalk bovenaan modieus gedumpt, om plaats te maken voor een aantal extra valmenu's waarin alle functies dan maar bijeen werden gepropt. Niet uw beste keuze dus, en na een juridisch steekspel tussen Microsoft en de Europese Commissie wordt u niet langer gedwongen om Internet Explorer te gebruiken, al blijft het de marktleider.

Ha, zegt u dan, ik surf allang met Firefox, een concurrerende browser die altijd een stapje voor is op Internet Explorer. Dat klopt voor een stuk: Firefox was het eerste surfprogramma met tabs en een ingebouwde blokkeringssoftware voor die vervelende pop-up-reclameboodschappen. Maar die elementen zitten intussen in elke browser.

Firefox draagt de voorkeur weg van zo'n 24 procent van alle internetgebruikers, en dat zijn meestal erg veeleisende surfers: de browser beschikt over veel meer regelbare functies dan eender welk surfprogramma op de markt en heeft ook een erg drukke gemeenschap van vrijwilligers achter zich die uitbreidingen en plug-ins programmeren. Het is sinds zijn recentste versie ook de mooiste webbrowser, en dat komt vooral doordat u snel thema's kunt downloaden en wisselen. Maar voor een modale surfer lijdt de browser aan dezelfde ziekte als zijn grote concurrent: hij is tergend traag.

Snelheid en presentatie

De kleinere concurrenten Chrome, Safari en Opera winnen qua opstart- en surfsnelheid met grote voorsprong van de twee pelotonbrowsers. Dat komt in de eerste plaats omdat ze minder tierelantijnen bevatten en vooral gaan voor het pure surfgemak, al hebben Applebrowser Safari en de Noorse concurrent Opera ook grote inspanningen gedaan om de snelheid waarmee webpagina's worden ingeladen een eind op te krikken.

In de recentste versie van Opera, een nichebrowser die ten onrechte slechts door iets meer dan 2 procent van de internetgebruikers werd geïnstalleerd, zit zelfs een turbofunctie die vertragende elementen in een webpagina, zoals afbeeldingen, voorlaadt op een proxyserver (een tijdelijke opslagplaats op het internet), zodat ze de binnenkomst van de pagina niet hinderen. Als u een pagina inlaadt via Opera ziet u ook altijd een gedetailleerde voortgangsbalk, die steeds laat zien hoeveel beelden en andere onderdelen er nog moeten worden gedownload.

Een tweede element waarmee de nieuwe generatie browsers de klassieke concurrentie naar de kroon steekt is de visuele presentatie. De Chromebrowser van Google, die na een sputterende start twee jaar geleden een ordentelijk marktaandeel van 6 procent heeft gehaald, was daar eerst mee: u kreeg al uw favorieten mooi in een mozaïekbeeld gepresenteerd telkens als u de browser opstartte. Een briljante vondst, want de meeste computergebruikers bezoeken toch telkens dezelfde sites, en die worden nu dus mooi in visuele vorm geleverd.

Opera werkt inmiddels via hetzelfde principe, en ook Apple volgde die trouvaille met zijn Safaribrowser, die ondertussen ook voor pc beschikbaar is en een wereldwijd marktaandeel van bijna 5 procent vergaarde. Safari maakt van dat mozaïekbeeld zelfs een waarachtige galerij. Ook het snuisteren door uw surfgeschiedenis gebeurt volgens Apples gepatenteerde cover flow-principe, waardoor u letterlijk door uw net bezochte sites kunt bladeren.

Gezond verstand

Het is mooi dat er zo'n forse concurrentiestrijd woedt tussen softwarebedrijven die webbrowsers maken, en dat zal in de nabije toekomst zeker niet minderen, want de eigen browser van de voornoemde bedrijven leidt gebruikers ook makkelijker naar webdiensten van dezelfde bron. Die innovatie gaat soms wel ten koste van het gezond verstand: soms worden er volstrekt overbodige functies toegevoegd en voelen de andere spelers ook nog eens de noodzaak om die ook in hun eigen programma in te bouwen. Zoals de functie om bepaalde webpagina's te bezoeken zonder dat zo'n bezoek in de surfgeschiedenis te zien is, wat al snel schertsend 'de pornoknop' werd genoemd.

Maar de echte innovaties, in snelheid, gebruiksgemak en visuele presentatie, worden al te vaak over het hoofd gezien door gebruikers die zoveel mogelijk functies in hun browser willen hebben. Waarvan ze vervolgens slechts 5 procent gebruiken. De meest volledige browser wat dat laatste betreft is nog steeds Firefox, maar het beste surfprogramma uit onze test is zonder enige twijfel Safari van Apple. Ja, ook de pc-versie daarvan. Het levert een degelijk aantal functies en surft ongeveer even snel als de naar onze normen toch iets te kale Chrome- en Operabrowsers.

Deze webbrowsers zijn gratis downloadbaar op: www.microsoft.com/belux, www.getfirefox.com, www.google.com/chrome, www.apple.com/safari en www.opera.com. (Bron: De Morgen 9 mei 2010, Ronald Meeus)

P.S.: Wordt nu lid van de Facebook-groep: Stop Using Internet Explorer

11:40 Gepost door offSeason in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet explorer, mozilla firefox, webbrowsers |  Facebook |

08-05-10

Is een wereld zonder kernwapens mogelijk?

obama

 

Al tijdens zijn verkiezingscampagne begon Barack Obama te pleiten voor een wereld zonder kernwapens. Hij kreeg er zelfs een Nobelprijs voor. Maar zou zijn droom niet eerder een illusie zijn?

President Barack Obama beloofde veel in zijn campagne en één van die beloftes was het afbouwen van het arsenaal kernwapens. Niet alleen in de VS, maar in de hele wereld. "Dit doel zal niet snel bereikt worden, misschien zelfs niet tijdens mijn leven", zei Obama tijdens zijn verblijf op hotel in Praag.

Iran-VS

Het mag wel duidelijk zijn dat de VS het initiatief zullen moeten nemen om de kernwapens wereldwijd aan te pakken. Het land maakte deze week op een VN-top in New York nog bekend dat het meer dan 5.000 nucleaire wapens heeft. Op dezelfde top waren de Verenigde Staten ook voor veel landen de grootste boosdoener. Het is het enige land dat kernwapens heeft gebruikt tegen mensen, klonk het vanuit Iraanse hoek.

Mahmoud Ahmadinejad, de president van Iran, wou met harde taal vooral de aandacht afwenden van zijn eigen vermeende nucleaire programma. Officieel zou Iran enkel aan kernenergie voor publiek gebruik werken. Van kernwapens is volgens Ahmadinejad helemaal geen sprake. Aangezien Iran het Non-profileratieverdrag ondertekende, mag het immers geen kernwapens produceren.

Bush

Het is ook pas sinds de komst van Obama dat de VS bereid lijken initiatief te nemen. George W. Bush wou de kernwapens immers net breder inzetbaar maken en zelfs nieuwe kernwapens ontwikkelen. Obama zelf droomde al als student van een wereld zonder kernwapens. Maar sinds zijn inauguratie blijken al zijn goede intenties veel moeilijker te realiseren.

"Het probleem is dat Obama de ontwapening beloofde tijdens zijn campagne, maar vervolgens ministers benoemde die zijn visie niet delen", zei voormalig onderminister van Defensie Lawrence Korb. Obama is ook niet van plan om zijn land plots kwetsbaar te maken voor andere dreigingen. Zo zullen de VS altijd een zekere hoeveelheid kernwapens nodig hebben zolang er een zekere nucleaire dreiging bestaat.

Maar zelfs dan beschikken de Verenigde Staten over meer kernwapens dan ze nodig hebben. Op dit ogenblik mag er dan wel geen vrees meer bestaan dat één van 's werelds grootmachten een kernbom zal inzetten, de kernwapens kunnen nog altijd in handen vallen van terroristen. En terrorisme is sinds de Koude Oorlog zonder twijfel de grootste zorg van regeringsleiders.

Bovendien lggen veel tactische kernwapens ook buiten de VS opgeslagen, in een basis zoals die van Kleine-Brogel. En er zijn de Russische kernwapens die volgens ooggetuigen helemaal niet voldoende beveiligd zijn.

Israël

Op de top van deze week werd wel duidelijk dat de VS zelfs met Obama aan het roer veel argwaan blijven opwekken. Naast de Iraanse verbale aanval ontstond er ook een discussie over het Midden-Oosten. Er is een voorstel om van het Midden-Oosten een zone zonder kernwapens te maken. Dat kunnen Arabische landen niet kroppen aangezien Israël onofficieel over kernwapens zou beschikken.

Misschien niet tijdens mijn leven, zei Obama, en op basis van de huidige gesprekken lijkt de Amerikaanse president inderdaad niet meer te kunnen doen dan een aanzet te geven. Al schrijft Barry Blechman, lid van de Global Zero-beweging, dat het zeker mogelijk om een kernwapenvrije wereld te creëren. Mogelijk zelfs nog tijdens het leven van Obama. "We hebben alleen de politieke wil nodig. En Obama zal moeten stoppen met roken."(Bron: De Morgen, 7 mei 2010, gb)

19:33 Gepost door offSeason in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kernwapens, israel, verenigde staten, iran, obama |  Facebook |